Schody Ażurowe

Element budynku lub ukształtowania terenu, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami. Schody znane są od najstarszych czasów. W starożytności i średniowieczu miały zastosowanie czysto praktyczne. Jedynie stopnie zewnętrzne, wykonane z kamienia, pomimo prostej konstrukcji stanowiły element architektoniczny zdobiący, podkreślający rangę obiektu (schody wiodące do świątyni, kościoła, zamku itp. Dopiero w okresie renesansu zaczęto stosować bardziej dekoracyjne formy schodów. Oprócz schodów reprezentacyjnych w pałacach, bibliotekach, teatrach, domach mieszkalnych stosowano także ciasne, słabo oświetlone, niewygodne schody dla służby. Wymiary schodów regulują przepisy budowlane zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), zgodnie z nimi minimalne, wymagania zależą od przeznaczenia budynków (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, służba zdrowia) przeznaczenia schodów - wejścia do piwnic, na poddasze mogą zawierać mniej wygodne schody.

Schody policzkowe

Bieg schodowy- to nazwa szeregu stopni, połączonych ze sobą
Podesty (spoczniki) – poziome elementy rozdzielające biegi schodowe, pozwalają na ewentualny odpoczynek, zmianę kierunku biegów, wejście do mieszkania itp. Wyróżniamy spoczniki piętrowe(na poziomie kondygnacji) i międzypiętrowe.
Stopień. Część pozioma to podnóżek, stopnica lub posunięcie. Część pionowa to przednóżek, podstopnica albo podniesienie.
(balustrada)z poręczą lub pochwyt (poręcz mocowana bezpośrednio do ściany ) – elementy zapewniające bezpieczne korzystanie ze schodów, umieszczona jest wzdłuż biegów.
Dusza - wolna przestrzeń pomiędzy dwoma biegami.


schody policzkowe – stopnice oraz podstopnice umieszczone są w odpowiednio wyfrezowanych gniazdach w belkach policzkowych. Mogą być osadzane lub wsuwane od góry albo od dołu. Minimalna głębokość gniazda w belkach policzkowych to 2 cm (grubość policzka waha się w przedziale od 6-8 cm).

schody siodłowe z nakładanymi stopnicami - policzki od góry mają odpowiednie nacięcia umożliwiające układanie stopnic i mocowanie podstopnic. Każda z poziomych desek łączona jest z policzkami za pomocą wkrętów. Minimalna wysokość policzka w miejscu nacięcia na stopnicę wynosi 15 cm.

schody drabiniaste – schody ażurowe stosowane przede wszystkim jako dojście na strych lub do piwnicy. Mają duży kąt nachylenia (do 75 stopni). Stopnice o grubości 4 - 5 cm wpuszczane w deski policzków na tzw. jaskółczy ogon.